Vrste sevanj

Vrste sevanj2020-01-16T13:31:57+00:00

Opis

VRSTE SEVANJ -ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

 

To so vrste sevanj, katerega povzročajo  denimo transformatorske postaje, daljnovod, bazne postaje, elektro omarice, elektrifikacija v stanovanju. Pomemben vidik je, kako zmanjšati sevanje zaradi vpliva na zdravje, da nas ne ogroža.

NEIONIZIRNA SEVANJA

 

neionizirno sevanje, vrste sevanja, tipi sevanjTo so vrste elektromagnetna sevanja, ki prodirajo skozi zidove in imajo nižje frekvence od ionizirnih sevanj.  Ta tip sevanj ima premajhno energijo za ionizacijo snovi kot jo ima radioaktivno sevanje. Vendar kljub temu  je pomembno za meritev vpliva sevanj na zdravje ljudi. Neionizirno je tudi zemeljsko naravno sevanje.

 

Enota za jakost električnega polja je volt na meter (V/m). Zaenkrat je mejna dovoljena vrednost sevanja v Sloveniji 12,9 V/m, v ostalih državah so različne dovoljene mejne vrednosti. Skrb za naraščanje “onesnaževanja okolja z elektromagnetnim sevanjem” tudi tu ni odveč, saj je vedno več tovrstne tehnologije.

 

Z PRAVILNIM PRIKLOPOM ELEKTRIČNIH NAPRAV LAHKO ELEKTROMAGNETNO SEVANJE ZMANJŠAMO

 

elektrićne naparave, kabli, vtičnice, wi-fi

Elektromagnetno sevanje povzročajo tudi naprave v stanovanju

Poleg vsega imamo v stanovanju tudi kopico električnih naprav. Vsekakor je pomembno, da je zlasti v spalnici tega čim manj oz. smo dovolj oddaljeni od električnih virov .

Ti so kabli v zidu, nočna lučka, radio, televizija, elektro omarica, wi-fi.

Pomembna pa je tudi pravilna polarna priključitev teh naprav v omrežje (vtičnice),  kar se z merjenjem da ugotoviti in v določenih okoliščinah bistveno zmanjšati..

KAJ SEVANJE JE?

 

Radiacija, žarčenje ali oziroma sevanje pomeni valovanje. Energija elektromagnetnega sevanja je odvisna od frekvence, višja kot je ta, večja je energija sevanja.

Med ta neonizirna sevanja spadajo tudi geobiološka (sevanja Zemlje) kot so: zemeljsko sevanje podvodnih žil, Hartmann in Curry mreže. Anomalije zemeljskega polja torej imajo velik vpliv na zdravje ljudi, v bistvu na vso živo naravo- živali, rastline, drevesa..

Ionizirno sevanje

 

IONIZIRNO – RADIOAKTIVNO SEVANJE -RADIACIJA

 

radioaktivno sevanje, ionizirno sevanje, vrste in tipi sevanjSo elektromagnetna sevanja, ki imajo zelo visoke frekvence in tako dovolj energije za ionizacijo snovi, da izbijejo elektrone iz atomov. Zaradi tega izvira ime ionizacija.

IONIZIRNA SEVANJA

(radioaktivnost, odpadki iz rudnikov, sevanje zemlje,…)

Radioaktivno sevanje (radiacija) je najnevarnejše našemu zdravju in ekologiji (povečane vrednosti, npr. primer Černobila).

 

Vpliv sevanj

RADIESTEZIJA

 

Je prastara veda, ki preučuje pozitivna in negativna sevalna mesta na Zemlji. Zlasti se uporablja za ugotavljanje, kakšen vpliv ima sevanje na zdravje ljudi.

Radiestezija spada med vrste neonizirnih sevanj. Je zelo razvejana, saj so njena področja usmerjena tudi na: Iskanje vode, izgubljenih oseb in predmetov, rud (naravnih bogastev), ustreznosti hrane, diagnostika človeka;

Zaradi njene univerzalnosti se uporablja tudi v kombinaciji z bio energijo, Feng shui (feng šu). Tudi pri homeopatiji (nekateri homeopati jo uporabljajo pri izbiri primernejših zdravil…) in še bi lahko naštevali.

 

MED SPANJEM LAHKO NASTAJAJO BOLEZNI ZARADI SEVANJA

 

radiestezija, vrtste in tipi zemeljskega sevanjaUgledni zdravilec-zeliščar Rudolf Breuss je prav tako v svoji knjigi ZDRAVLJENJE RAKA IN LEVKEMIJE, navedel, da je potrebno poleg zdravljenja poskrbeti tudi za ugodno spalno mesto.

Denimo zlasti podvodni tokovi povzročajo tudi rakava obolenja, v primerih ko ni mogoča prestavitev ležišča, naj se uporabi radiestezijska zaščita.
Na pozitivnih mestih se ljudje počutijo zadovoljno, mirno. Tudi cerkve so grajene na pozitivnih sevalnih mestih.

 

RADIESTEZIJA PREUČUJE PODZEMNE VODNE TOKOVE, HARTMANN IN CURRY MREŽE SEVANJ

 

Pojem RADIESTEZIJA si ljudje dostikrat razlagajo napačno, saj jo povezujejo z radiom, radijskimi valovi…Mogoče tudi zaradi tega, ker se dostikrat pojavlja popačenka (radiostezija, radiostezist).

Dejstvo je, da radiestezija preučuje Zemljine naravne zakonitosti – sevanje. Kot npr. zaznavamo mraz, vročino z našimi čutili, pri radiesteziji pa uporabljamo različne instrumente in tehnike za zaznavo sevanj. Radiestezist pri svojem delu uporablja bodisi bajalico, nihalo, elektronske aparature;

Dodatno

 

SEVANJE JE NEVIDNO- LAHKO GA MERIMO

 

Zemeljsko magnetno sevanje delimo v splošnem na pozitivna sevanja in nam negativna sevanja.

 

Naravna zemeljska sevanja neionizirna sevanja, vrste sevanj, radiestezija(radiacija) so našim očem nevidna, kot vsa druga tehnična sevanja. TV, gospodinjski aparati, računalniki, mobilni telefoni-elektosmog, transformatorska postaja, daljnovodi…). V določenih okoliščinah delujejo na naš celoten ekosistem zelo obremenilno.

Slaba mesta kjer se stikajo škodljiva sevanja niso primerna za daljši počitek (spanje – spalnica). Zaradi negativnih sevanj se človek na takšnih mestih počuti slabo, ima nemirno spanje z zbujanji in ponavljajočimi se težavami. Povzročajo tudi lahko rakave bolezni.

Za meritve sevanj si navadno izberemo mesta naših ležišč oziroma spalnic v katerih preživimo kar tretjino življenja. Sem pa sodijo tudi delovni prostori (pisarne), soba za učenje in drugi prostori, v katerih prebijemo veliko časa.

SEVANJE ZEMLJE JE V VERTIKALI ENAKO, NE GLEDE NA ŠTEVILO NADSTROPIJ

 

Za stanovanjske bloke, poslovne stavbe, hiše je značilno, da je stanje radiacije v posameznih nadstropjih v istem prostoru enako in to ne glede na število nadstropij in stanovanjskih hišah. Ker so spalnice v takih objektih navadno postavljene druga nad drugo, podobna pa je tudi namestitev ležišč, so težave pri večini stanovalcev podobne. Razlike gre pripisati tudi razliki v času, ki ga prebijejo v takih prostorih.

SPALNICA NAJ BO MESTO ZA POČITEK

 

Pri spalnicah bi radi poudarili tudi to, da naj se v njej ne nahajajo) televizija, Hi-fi naprave, računalniki, skratka aparati z električnim napajanjem iz omrežja.V kolikor jih imate v spalnici, jih odklopite tudi iz iz stand by načina.
Za delovne prostore (PISARNA) velja, da so ljudje na ugodnih sevalnih mestih bolj učinkoviti in zbrani pri delu, kot ljudje na sevalno neugodnih mestih.

Vsa ta sevanja delujejo na naš energetski plašč (aura) in motijo pravilno delovanje energetskih centrov (čaker) človeka, kar slabi delovanje žlez in organov v posameznih predelih telesa.

RADIESTEZIJA IN SEVANJE V PROSTORIH

 

NOSEČNOST IN SEVANJE:

Veliko težav se izkaže, da nepravilen položaj ležišča lahko vpliva tudi na (ne)plodnost ženske ali moškega, težave povezane s tem ter razvojem otroka.

OTROKOVA DALJŠA NESPEČNOST- SPANJE Z ZBUJANJI

 

Radiestezijska meritev je pokazala, da spi otrok na za spanje izredno neugodnem sevalnem mestu.
Tu smo samo z premikom otrokovega ležišča na ugodno mesto dosegli, da je otrok od takrat dalje nemoteno spal. Priporočljivo je tudi, da je ležišče otroka čimbolj stran od virov električnega sevanja-elektrosmog.  Z oddaljenostjo od vira elektromagnetno sevanje upada. V kolikor pa to ni možno, obstajajo alternativne – drugačne rešitve za zmanjševanje sevanja.

ODKRIVANJE TEŽAV IN NJIHOVO PREPREČEVANJE, ZAŠČITA

 

Z strokovnimi radiestezijskimi meritvami sevanj ugotovimo tudi lahko že obstoječe težave in posledično bodoče. Izmerimo in označimo slaba sevalna mesta in priporočamo po potrebi spremembo lege ležišča na ugodnejšo lego. Če prestavitev ni mogoča (prostorski in praktični razlogi) priporočamo uporabo nevtralizacijskega bioenergijskega polja Biostimulator . Hkrati poteka naravna metoda samozdravljenja z Biostimulatorjem, saj dovaja manjkajočo energijo telesu, kjer je to potrebno.

ALTERA, VAŠA PRVA ALTERNATIVNA IZBIRA KJER SEVANJE IZVIRA – KO ZDRAVJE NI NAKLJUČJE”

 

vrste sevanj, sevanja, detekcija sevanjNA KAKŠNEM MESTU SPITE VI? PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

Izdelamo skico sevanja v  stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo. Opravimo tudi meritev elektrosmoga (hišna elektrifikacija, vplivi daljnovodov v okolici..)

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija podzemne vode (žile), kozmično  in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera – ko sevanja postanejo “vidna”

Zadnje objave

Dober spanec

Spanje je največja človekova potreba, nas obnavlja in daje energijo. Kvaliteten in dober spanec krepi zdravje. Ima izjemen vpliv na imunski sistem. Zbujanja ponoči so znaki, da spite na geopatogenih mestih.

Zdravljenje raka in levkemije

Rudolf Breuss je v svoji knjigi Zdravljenje raka in levkemije opozoril na nevarnost sevanj. Ta sevanja pogosto povzročijo težje bolezni kot je rak. Prav zato je potreben Radiestezist, da izvede meritev sevanja. Kajti le spanje na zdravem mestu lahko povrne zdravje. S tem omogočite telesu najboljše pogoje za zdravljenje nasploh.

Altera

Spremenite življenje na bolje

Že danes!

Pokličite nas

Pošljite nam sporočilo